Bình Định

Nhà máy xử lý nước thải 1C – Nhơn Bình, (Quy Nhơn – Bình Định)

Bình Định

Hệ thống nước tinh khiết Thị trấn phú phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Bình Định