Nhà máy xử lý nước thải 1C – Nhơn Bình, (Quy Nhơn – Bình Định)

Nhà máy xử lý nước thải 1C – Nhơn Bình, (Quy Nhơn – Bình Định)

1 photo


Mô tả

NỘI DUNG CÔNG VIỆC : Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải, công suất 7.000m3/ngày.đêm

NGÀY KÝ HĐKT : 2012

CHỦ ĐẦU TƯ : Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Định.