Nhà máy đạm Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nhà máy đạm Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1 photo


Mô tả

NỘI DUNG CÔNG VIỆC : Thiết kế, thẩm định và thi công hệ thống xử lý nước thải sản xuất và sinh hoạt, công suất 700 m3/ngày

NGÀY KÝ HĐKT : 27/10/2010

CHỦ ĐẦU TƯ: Chi nhánh Công ty Cổ Phần Phân Đạm & hóa chất dầu khí – Nhà máy đạm Phú Mỹ