Hệ thống xử lý nước thải Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Hệ thống xử lý nước thải Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

1 photo


Mô tả

NỘI DUNG CÔNG VIỆC : Thiết kế thi công hệ thống nước thải điện tử công suất 500m³/ngày.đêm

NGÀY KÝ HĐKT : 28/06/2010

CHỦ ĐẦU TƯ : Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Trung Tiến