Hệ thống XL nước thủy sản chế biến tôm, ghẹ Bà Rịa Vũng Tàu

Hệ thống XL nước thủy sản chế biến tôm, ghẹ Bà Rịa Vũng Tàu

1 photo


Mô tả

NỘI DUNG CÔNG VIỆC : Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải thủy sản , công suất 700m3/ng.đêm

NGÀY KÝ HĐKT : 04/05/2012

CHỦ ĐẦU TƯ : Công ty TNHH  Đông Hải