Hệ thống nước tinh khiết Thị trấn phú phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Hệ thống nước tinh khiết Thị trấn phú phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

1 photo


Mô tả

NỘI DUNG CÔNG VIỆC : Cung cấp lắp đặt thiết bị dây truyền nước uống đóng bình

NGÀY KÝ HĐKT : 19/12/2011

CHỦ ĐẦU TƯ : Cơ sở sản xuất nước đóng bình Tây Sơn