Đóng

18/07/2016

Xử lý nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt là loại nước được thải ra từ các khu trung tâm, trường học, bệnh viện, cơ quan.… Nguồn chính của nguồn nước thải là từ các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của con người. Thành phần chủ yếu trong nguồn nước thải sinh hoạt này là BOD5, COD, Nito và Phốt Pho, các thông số này đều cao hơn chuẩn quy định. Nguồn nước thải sinh hoạt gây ô nhiễm chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, hiện tượng phú dưỡng cho nguồn nhận. Do vậy, cần phải áp dụng công nghệ để xử lý nước thải sinh hoạt đạt chuẩn quy định của nhà nước.

Công đoạn đầu tiên của quá trình trên là tập trung toàn bộ nguồn nước thải sinh hoạt về bể điều hòa. Tại đây, nước thải sẽ được điều hòa về lưu lượng và nồng độ chất thải, không để xảy ra quá trình phân hủy kị khí phát sinh mùi hôi và đồng thời xử lý một số tạp chất.

Công đoạn tiếp theo sẽ diễn ra ở bể hiếu khí : Các vi sinh vật trong bể hiếu khí sử dụng oxi không khí để phân hủy các chất bẩn có trong nước thải. Không khí được đưa vào bằng máy nén khí qua hệ thông phân phối khí ở đáy bể và luôn giám sát lượng oxi hòa tan trong nước thải >2mg/l. Sản phẩm tạo ra chủ yếu là khí CO2, H2O và  sinh khối vi sinh vật. Đồng thời các vi khuẩn Nitrobacter và acetobacter chuyển hóa amoni, nitơ hữu cơ thành nitrat.

Tiếp theo nước thải và bùn được chuyển qua bể thiếu khí để các vi khuẩn khử nitrat phân hủy nitrat thành nitơ phân tử, bay ra môi trường không khí. Quá trình này nhằm loại bỏ các chất dinh dưỡng có trong nước thải sinh hoạt.

Nước thải tiếp tục chảy qua bể lắng đê lắng các vi sinh vật. Bùn lắng ở đáy bể lắng được hồi lưu về bể aerotank. Nước sạch được dẫn qua bể khử trùng để loại bỏ các vi sinh vật có hại trong nước thải.

wastewater-treatment-system-using-membrane-technology-to-mbr

Tuy theo nồng độ và tính chất nước thải khác nhau, Green Galaxy đưa lên quy trình công nghệ phù hợp theo tính chất chất nước thải của quý công ty!