Đóng

18/07/2016

Xử lý nước thải khu công nghiệp

Một số hình ảnh dự án đã thực hiện trong KCN:

 

Một số công nghệ cơ bản:

Phương pháp chung:

image002(17)

Phương án sinh hoc+ hóa lý+ khử trùng + lọc áp lực:

so-do-xu-ly-nuoc-thai-KCN