Đóng
 • vi
 • en
 • 18/07/2016

  Xử lý nước thải khu công nghiệp

  Một số hình ảnh dự án đã thực hiện trong KCN:

   

  Một số công nghệ cơ bản:

  Phương pháp chung:

  image002(17)

  Phương án sinh hoc+ hóa lý+ khử trùng + lọc áp lực:

  so-do-xu-ly-nuoc-thai-KCN