Đóng

18/07/2016

Xử lý nước thải bia

Một số hình ảnh thực hiện:

Một số công nghệ tham khảo:

Cong-nghe-san-xuat-bia

so-do-xu-ly-nuoc-thai-che-bien-thuc-pham