Đóng
 • vi
 • en
 • 07/06/2017

  TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

  Phạm vi thực hiện: Hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm

  Quy chuẩn: Nước thải sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT

  Địa điểm: ấp 1, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

  Công nghệ: Hóa lý + sinh học

  Thời gian thực hiện: năm 2017

  kich-hoat-ve-tinh-cua-du-an-samsung-tai-khu-cong-nghe-cao-tp-hcm-shtp1451982873