Đóng

15/06/2016

Thu gom và xử lý rác thải

Một số mô hình thu gom và xử rác thải Green Galaxy như sau:

Thu gom  rác thải y tế

Thu gom rác  thải sinh hoạt

Thu gom rác thải chôn lấp

Thu gom rác thải nguy hại và không nguy hại

2391_DSC_4983 ssssss
moitruongchieuduong-thu-gom-rac-thai-dong-nai

Video xử lý vá tái chế rác thải chôn lấp:

Quy trình xử lý chất thải nguy hại:

 

quy_trinh_xu_ly_chat_thai_nguy_hai quy_trinh_xu_ly_rac_thai_cong_nghiep

 

Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt: so-do-xu-ly-rac-thai-sinh-hoat-alpha-ha-noi