Đóng
 • vi
 • en
 • 15/06/2016

  Thu gom và xử lý rác thải

  Một số mô hình thu gom và xử rác thải Green Galaxy như sau:

  Thu gom  rác thải y tế

  Thu gom rác  thải sinh hoạt

  Thu gom rác thải chôn lấp

  Thu gom rác thải nguy hại và không nguy hại

  2391_DSC_4983 ssssss
  moitruongchieuduong-thu-gom-rac-thai-dong-nai

  Video xử lý vá tái chế rác thải chôn lấp:

  Quy trình xử lý chất thải nguy hại:

   

  quy_trinh_xu_ly_chat_thai_nguy_hai quy_trinh_xu_ly_rac_thai_cong_nghiep

   

  Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt: so-do-xu-ly-rac-thai-sinh-hoat-alpha-ha-noi