Đóng

19/06/2016

Chuyển giao công nghệ

– Green Galaxy chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế công nghệ, thiết kế xây dựng, thiết kế kết cấu, thiết kế M &E cho các công trình nước thải và nước thải

– Chuyển giao công nghệ xử lý nước thải và nước cấp

– Thực hiện thiết kế, chế tạo, gia công cơ khí các thiết bị phục vụ cho công trình xử lý nước thải và nước cấp

maxresdefault