Đóng
 • vi
 • en
 • 19/06/2016

  Chuyển giao công nghệ

  – Green Galaxy chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế công nghệ, thiết kế xây dựng, thiết kế kết cấu, thiết kế M &E cho các công trình nước thải và nước thải

  – Chuyển giao công nghệ xử lý nước thải và nước cấp

  – Thực hiện thiết kế, chế tạo, gia công cơ khí các thiết bị phục vụ cho công trình xử lý nước thải và nước cấp

  maxresdefault