Đóng
 • vi
 • en
 • 13/07/2016

  Tấm lắng lamen

  Tấm lắng Lamen:

  – Tấm lắng lamen ứng dụng công trình xử lý nước thải (bể lắng)

  – Kích thước và màu sắc đa dạng

  – Vật liệu: PVC

  – Đồ bền cao, tuổi thọ tốt

  Thông số kỹ thuật:

  Product Surface Area Mixing Points Typical Application
  CF-1200 69 ft2/ft3
  (226 m2/m3)
  2,457 per ft3
  86,758 per m3
  Odor control, oil/water separation, and specialized nitrification
  Product Surface Area Mixing Points Typical Application
  CF-1900 48 ft2/ft3
  (157 m2/m3)
  720 per ft3
  25,424 per m3
  Wastewater treatment, especially shallow-depth  BOD roughing and polishing, nitrification and denitrification
  Product Surface Area Mixing Points Typical Application
  CFS-3000 31 ft2/ft3
  (102 m2/m3)
  180 per ft3
  6,356 per m3
  Wastewater treatment, including BOD roughing and polishing