Đóng

13/07/2016

Tấm lắng lamen

Tấm lắng Lamen:

– Tấm lắng lamen ứng dụng công trình xử lý nước thải (bể lắng)

– Kích thước và màu sắc đa dạng

– Vật liệu: PVC

– Đồ bền cao, tuổi thọ tốt

Thông số kỹ thuật:

Product Surface Area Mixing Points Typical Application
CF-1200 69 ft2/ft3
(226 m2/m3)
2,457 per ft3
86,758 per m3
Odor control, oil/water separation, and specialized nitrification
Product Surface Area Mixing Points Typical Application
CF-1900 48 ft2/ft3
(157 m2/m3)
720 per ft3
25,424 per m3
Wastewater treatment, especially shallow-depth  BOD roughing and polishing, nitrification and denitrification
Product Surface Area Mixing Points Typical Application
CFS-3000 31 ft2/ft3
(102 m2/m3)
180 per ft3
6,356 per m3
Wastewater treatment, including BOD roughing and polishing