Đóng
 • vi
 • en
 • 29/06/2016

  Sodium Metabisulfate

  Công thức hóa học : Na2S2O5
  Công dụng: Dùng trong công nghiệp điện tử, xử lý nước tinh khiết.
  Tính chất vật lý:
  Tinh thể màu trắng
  Min 99%
  small_37_sodium_metabisulphite_.jpg