Đóng

29/06/2016

Sodium Metabisulfate

Công thức hóa học : Na2S2O5
Công dụng: Dùng trong công nghiệp điện tử, xử lý nước tinh khiết.
Tính chất vật lý:
Tinh thể màu trắng
Min 99%
small_37_sodium_metabisulphite_.jpg