Đóng

29/06/2016

Sodium Hydrosulfite

Sodium Hydrosulfite
Công thức hóa học :  N2S2O4
Công dụng: Dùng trong công nghiệp dệt nhuộm, xử lý nước thải
Tính chất vật lý:
Tinh thể màu trắng
Min 90 %