Đóng
 • vi
 • en
 • 29/06/2016

  Sodium Hydrosulfite

  Sodium Hydrosulfite
  Công thức hóa học :  N2S2O4
  Công dụng: Dùng trong công nghiệp dệt nhuộm, xử lý nước thải
  Tính chất vật lý:
  Tinh thể màu trắng
  Min 90 %