Màng THX-MBR

Thông số kỹ thuật:

Loại màng: sợi rỗng

Vật liệu màng: PVDF

Vật liệu đầu hút: ABS

Kích thước lỗ màng: 0,1 micron

Diện tích bề mặt: 39 – 41 m2 /màng

Flux (dòng thấm qua màng): 0,5 – 0,8
m3/m2/ngày

Lưu lượng trung bình: 20 – 32
m3/ngày/màng.

Thông số vận hành

pH: 2 – 10

Nhiệt độ: < 60oC

Thời gian vận hành: chạy 8 phút, nghỉ
1 phút.

Lưu lượng khí: 0,1 m3/phút/màng

Liều lượng hóa chất (Clo, axit xitric):
300 – 500 mg/L

Lượng dung dịch hóa chất rửa màng: 2
L/m2 màng

Lượng nước rửa màng: 15 L/m2
màng/giờ

Thời gian ngâm màng: 6 giờ (Clo), 2
giờ (axit xitric)

Kích thước 1 màng: D x R x C =
1200mm x 40mm x 2000mm

Mực nước trong bể tối thiểu: 2,5m

Tuổi thọ: 8 – 10 năm

Xuất xứ: sản xuất tại Việt Nam
(Nguyên liệu Nhật)

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết