Đóng
 • vi
 • en
 • 29/04/2017

  Resort Nam Hải – Hội An

  Phạm vi thực hiện: Thiết kế thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải resort

  Quy chuẩn: QCVN 14:2008 BTMNT Cột A

  Công suất: 450 m3.ngày

  Địa điểm: Block Ha My Dong B, Điện Bàn, Quảng Nam

  Công nghệ:Màng lọc sinh học MBR