Đóng

29/04/2017

Resort Nam Hải – Hội An

Phạm vi thực hiện: Thiết kế thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải resort

Quy chuẩn: QCVN 14:2008 BTMNT Cột A

Công suất: 450 m3.ngày

Địa điểm: Block Ha My Dong B, Điện Bàn, Quảng Nam

Công nghệ:Màng lọc sinh học MBR