Hệ thống xử lý nước thải cụm sản xuất An Thạnh – Thuận An – Bình Dương

Hệ thống xử lý nước thải cụm sản xuất An Thạnh – Thuận An – Bình Dương

1 photo


Mô tả

NỘI DUNG CÔNG VIỆC : Thi công, cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải sản xuất gỗ, công suất 800 m3/ngày

NGÀY KÝ HĐKT : 20/04/2011

CHỦ ĐẦU TƯ : Công ty TNHH DEWBERRY (VIỆT NAM)