Đóng

19/06/2016

Tư vấn thiết kế và thi công

– Green Galaxy co., đã thiết kế và thi công nhiều dự án xử lý nước thải đạt chất lượng theo cột A của QCVN 40-2011/BTNMT (nước thải khu công nghiệp), QCVN 13:2015/BTNMT (Nước thải dệt nhuộm), QCVN28 (Nước thải bệnh viện), QVCN 14: 2008 BTNMT (Nước thải sinh hoạt ) , QCVN 11-MT: 2015 /BTNMT (Nước thaui thuỷ sản),  QCVN 01-mt:2015/BTNMT  (nước thải cao su),….

– Đảm bảo chất lượng thi công : từ xây dựng, cơ khí, hệ thống đường ống, hệ thống ME và vận hành đưa vào sử dụng

– Đảm bảo giá cả cạnh tranh và chất lượng nhất

– Đảm bảo tiết kiệm chi phí vận hành

imageshhh