Đóng

17/05/2017

Nhà máy thép Nam Kim

Chủ đầu tư: Công ty CP thép Nam Kim

Phạm vi thực hiện: Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sản xuất thép

Quy chuẩn: qcvn 40:2011/btnmt  cột B

Công suất: 1.500 m3.ngày

Địa điểm: Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Năm: 2012

1_1458062587_1