Đóng
 • vi
 • en
 • 17/05/2017

  Nhà máy thép Nam Kim

  Chủ đầu tư: Công ty CP thép Nam Kim

  Phạm vi thực hiện: Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải sản xuất thép

  Quy chuẩn: qcvn 40:2011/btnmt  cột B

  Công suất: 1.500 m3.ngày

  Địa điểm: Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

  Năm: 2012

  1_1458062587_1