Đóng

17/05/2017

Nhà máy Tân Hiệp Phát

Chủ đầu tư: Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát

Phạm vi thực hiện: Cung cấp vật tư thiết bị hệ thống xử lý nước thải

Địa điểm: 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương

Quy chuẩn: QCVN 40:2011/BTMNT Cột A

Công suất:840  m3.ngày

Công nghệ: Công nghệ của Nhật

Năm: 2014