Đóng

17/05/2017

Nhà máy dầu Tường An

Chủ đầu tư: Công ty CP thực vật Tường An

Phạm vi thực hiện: Thiết kế, thi công xây dựng,  cung cấp vật tư thiết bị và vận hành hệ thống xử lý nước thải dầu

Quy chuẩn: QCVN 40:2011/BTNMT

Công suất: 700   m3.ngày

Địa điểm: 48/5 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Công  nghệ:  Nhật

Năm: 2015