Đóng

17/05/2017

nhà máy đạm phú mỹ

Chủ đầu tư: nhà máy đạm phú mỹ

Phạm vi thực hiện: Thiết kế, cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất

Quy chuẩn: QCVN 14:2008 BTNMT cột A

Công suất:5.000  m3.ngày

Địa điểm:Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1 – Huyện Tân Thành – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Công nghệ: Cộng nghệ sinh học + khử trùng + lọc

Năm: 2011