Đóng

17/05/2017

Nhà máy chế biến bột mì Tiến Hưng

Chủ đầu tư: TIEN HUNG JSC

Phạm vi thực hiện: Thiết kế, thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải bột mì

Quy chuẩn: QCVN 40:2011/BTNMT

Công suất: 5.000   m3.ngày

Địa điểm: KCN Tiên Sơn, Tỉnh Bắc.Ninh

Công  nghệ:  Nhật

Năm: 2013