Đóng

29/06/2016

Nalco ST40

Hóa chất Nalco ST40
Công thức hóa học : Hơp chất chuyên dùng, công thức không cụ thể
Ứng dụng : chất khử vi sinh dùng trong hệ thống tháp giải nhiệt, hệ thống làm sạch không khí, và hệ thống trao đổi nhiệt bằng phương pháp Pasteur
Dạng lỏng, màu vàng trong, tan hoàn toàn trong nước – khối lượng can 25Kg/Can
small_69_nalco_st40