Đóng

29/06/2016

Máy ép bùn băng tải

Máy ép bùn băng tải của Hiller – Mỹ

Hình ảnh:

 

CATALOG MÁY ÉP BÙN BĂNG TẢI CỦA HILLER – USA

VIDEO MÁY ÉP BÙN BĂNG TẢI: