Đóng

29/06/2016

Máy đo độ đục

Máy đo độ đục/Chloride tự và Chloride tổng HANNA HI 83414 (0.00-4.000NTU; 0.00 to 5.00 mg/L)

Model: HI 83414

Hãng sản xuất: HANNA – Ý