Đóng

12/10/2016

Màng lọc MBR dạng tấm phẳng

Màng MBR – Kubota:

  • Loại màng: Flat Sheet;
  • Kích thước: 1010*495*6.8 (mm)
  • Lưu lượng: 0.4-0.7 m3/m2/ngày đêm;
  • Vật liệu màng: Polyvinylidene Fluoride(PVDF)
  • Vật liệu khung đỡ màng: ABS;
  • Diện tích bề mặt: 0.8 m2/màng;
  • Kích thước lỗ màng: 0.2 µm – 0.4 um
  • Chất rắn lơ lửng sau xử lý: nhỏ hơn 1,0 ppm;
  • Lưu lượng sục khí: 0.63-1.76 m3/m2/h;

Giá tham khảo:  1. 250,000 đồng/tấm

Thời gian bảo hành: 2 – 3 năm

Hình ảnh:

 

mbr-plat-plate