Đóng

29/04/2017

Khu công nghiệp Trà Nóc

Phạm vi thực hiện: Cung cấp thiết bị xử lý chính cho công trình xử lý nước thải KCN Trà Nóc

Công suất: 50.000 m3.ngày

Địa điểm: Số 102 đường 30/4, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ