Đóng

11/10/2017

KCN Trảng Bàng

 

  • Tên dự án:Tư vấn, thiết kế thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải KCN Trảng Bàng
  • CĐT: KCN Trảng Bàng
  • Địa điểm: Km 32, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
  • Công suất: 2000 m3.ngày
  • Quy chuẩn xả thải: qcvn 40:2011/btnmt
  • Công nghệ xử lý: Công nghệ xử lý tự động PLC của Nhật
  • Năm thực hiện: 2015