Đóng
 • vi
 • en
 • 15/07/2016

  Hạt nhựa trao đổi ion DIAION

  Hạt nhựa trao đổi ion DIAION

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Trao đổi ion là một phương pháp mà trong một số điều kiện, một chất không tan (nhựa) hút một ion dương hoặc âm của một dung dịch và nhả ra một ion khác cùng dấu.

  Sản phẩm Diaion là những hạt nhựa trao đổi ion chất lượng cao. Với kinh nghiệm sản xuất hơn 60 năm, DIAIONTM là sản phẩm có nhiều đặc tính tuyệt vời ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

  Diaion là loại hạt nhựa trao đổi ion hàng đầu tại thị trường Nhật Bản do chất lượng sản phẩm luôn ổn định và khả năng xử lý đạt hiệu quả cao.

  Ứng dụng thông thường
  Ứng dụng đặc biệt
  Hạt nhựa trao đổi cation
  Hạt nhựa trao đổi cation axit mạnh

  + DIAION™ SK1B, SK104, SK110, SK112

  Hạt nhựa trao đổi cation axit yếu

  + DIAION™ WK10/WK40

  Lọc các hợp chất hữu cơ

  +  DIAION™ WK100, WT01S

  Hạt nhựa trao đổi anion
  Hạt nhựa trao đổi anion bazo mạnh

  + DIAION™ SA10A, SA11A, SA12A, NSA100, SA20A, SA21A
  DIAION™ PA308, PA312, PA316, PA408, PA412, PA418
  DIAION™ HPA25

  Hạt nhựa trao ion bazo yếu

  +  DIAION™ WA10, WA20, WA21J, WA30

  Ứng dụng nước giải khát

  + DIAION™ SAF11AL, SAF12A, PAF308L, WA30C

  Hạt nhựa Chelating
  Loại bỏ ion kim loại:

  DIAION™ CR11, CR20

  Vật liệu hấp phụ tổng hợp
  DIAION™ HP20, HP21
  DIAION™ HP2MG
  SEPABEADS™ SP825L, SP850, SP700, SP70, SP207
  DIAION™ HP20SS
  SEPABEADS™ SP20SS

  Thông số kỹ thuật:

  Hạt nhựa trao đổi Cation