Đóng

15/07/2016

Hạt nhựa trao đổi ion DIAION

Hạt nhựa trao đổi ion DIAION

Xuất xứ: Nhật Bản

Trao đổi ion là một phương pháp mà trong một số điều kiện, một chất không tan (nhựa) hút một ion dương hoặc âm của một dung dịch và nhả ra một ion khác cùng dấu.

Sản phẩm Diaion là những hạt nhựa trao đổi ion chất lượng cao. Với kinh nghiệm sản xuất hơn 60 năm, DIAIONTM là sản phẩm có nhiều đặc tính tuyệt vời ứng dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

Diaion là loại hạt nhựa trao đổi ion hàng đầu tại thị trường Nhật Bản do chất lượng sản phẩm luôn ổn định và khả năng xử lý đạt hiệu quả cao.

Ứng dụng thông thường
Ứng dụng đặc biệt
Hạt nhựa trao đổi cation
Hạt nhựa trao đổi cation axit mạnh

+ DIAION™ SK1B, SK104, SK110, SK112

Hạt nhựa trao đổi cation axit yếu

+ DIAION™ WK10/WK40

Lọc các hợp chất hữu cơ

+  DIAION™ WK100, WT01S

Hạt nhựa trao đổi anion
Hạt nhựa trao đổi anion bazo mạnh

+ DIAION™ SA10A, SA11A, SA12A, NSA100, SA20A, SA21A
DIAION™ PA308, PA312, PA316, PA408, PA412, PA418
DIAION™ HPA25

Hạt nhựa trao ion bazo yếu

+  DIAION™ WA10, WA20, WA21J, WA30

Ứng dụng nước giải khát

+ DIAION™ SAF11AL, SAF12A, PAF308L, WA30C

Hạt nhựa Chelating
Loại bỏ ion kim loại:

DIAION™ CR11, CR20

Vật liệu hấp phụ tổng hợp
DIAION™ HP20, HP21
DIAION™ HP2MG
SEPABEADS™ SP825L, SP850, SP700, SP70, SP207
DIAION™ HP20SS
SEPABEADS™ SP20SS

Thông số kỹ thuật:

Hạt nhựa trao đổi Cation