Đóng
 • vi
 • en
 • 16/06/2016

  Giá thể vi sinh dạng trụ và dạng sợi

  1. Giá thể vi sinh dạng trụ MBBR:

  Ứng dụng cho:

  – Xử lý nước thải

  – Cho thủy sản

  – Cho hồ bơi

  Chức năng:

  – Lọc

  – Giá thể dính bám cho vi sinh

  Hình ảnh:

  bioblok IMG_20160517_152940 submerged-aerated-filter-250x2502. Giá thể vi sinh dạng sợi:

  gia the vi sinh soi