Đóng

16/06/2016

Giá thể vi sinh dạng trụ và dạng sợi

1. Giá thể vi sinh dạng trụ MBBR:

Ứng dụng cho:

– Xử lý nước thải

– Cho thủy sản

– Cho hồ bơi

Chức năng:

– Lọc

– Giá thể dính bám cho vi sinh

Hình ảnh:

bioblok IMG_20160517_152940 submerged-aerated-filter-250x2502. Giá thể vi sinh dạng sợi:

gia the vi sinh soi