Đóng

13/07/2016

Giá thể vi sinh dạng cầu

Giá thể vi sinh dạng cầu:

– Dạng cầu

– Lơ lửng

– Đa dạng về chủng loại

– Đa dạng kích thước: D50, D150..

– Vật liệu: PP và PVC

Hình ảnh sản phẩm: