Đóng
 • vi
 • en
 • 13/07/2016

  Giá thể vi sinh dạng cầu

  Giá thể vi sinh dạng cầu:

  – Dạng cầu

  – Lơ lửng

  – Đa dạng về chủng loại

  – Đa dạng kích thước: D50, D150..

  – Vật liệu: PP và PVC

  Hình ảnh sản phẩm: