Đóng
 • vi
 • en
 • 15/06/2016

  Enzym

  1. Enzym ROETECH 106 PS

  Ứng dụng:

  – Nuôi cấy vi sinh trong xử lý nước thải

  – Ứng dụng trong xử lý rác thải

  – Hầm tự hoại

  – Cơ sở sản xuất sử dụng chất thải  hữu cơ

  – Khử mùi

  – Kiểm soát và giảm nồng độ ô nhiễm

  bio-augmentation-biomass-development-250x2502. Biomass:

  Ứng dụng:

  – Giảm hàm lượng COD và BOD trong xử lý nước thải

  – Phân hủy sinh học trong rác thải chôn lấp

  biomass-maintenance-250x250