Đóng

29/04/2017

Dự án Mega Village Khang Điền quận 9

Phạm vi thực hiện: Tư vấn, thiết kế thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Quy chuẩn: QCVN 14:2008 BTMNT Cột A

Công suất: 500 m3.ngày

Địa điểm: 25B Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM

Công nghệ: Sinh học + khử trùng + lọc áp lực