Màng lọc sinh học MBR

 • Màng THX-MBR

  0 out of 5

  Thông số kỹ thuật:

  Loại màng: sợi rỗng

  Vật liệu màng: PVDF

  Vật liệu đầu hút: ABS

  Kích thước lỗ màng: 0,1 micron

  Diện tích bề mặt: 39 – 41 m2 /màng

  Flux (dòng thấm qua màng): 0,5 – 0,8
  m3/m2/ngày

  Lưu lượng trung bình: 20 – 32
  m3/ngày/màng.

  Thông số vận hành

  pH: 2 – 10

  Nhiệt độ: < 60oC

  Thời gian vận hành: chạy 8 phút, nghỉ
  1 phút.

  Lưu lượng khí: 0,1 m3/phút/màng

  Liều lượng hóa chất (Clo, axit xitric):
  300 – 500 mg/L

  Lượng dung dịch hóa chất rửa màng: 2
  L/m2 màng

  Lượng nước rửa màng: 15 L/m2
  màng/giờ

  Thời gian ngâm màng: 6 giờ (Clo), 2
  giờ (axit xitric)

  Kích thước 1 màng: D x R x C =
  1200mm x 40mm x 2000mm

  Mực nước trong bể tối thiểu: 2,5m

  Tuổi thọ: 8 – 10 năm

  Xuất xứ: sản xuất tại Việt Nam
  (Nguyên liệu Nhật)