Đóng

17/05/2017

Công ty TNHH Vina Korea

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vina Korea

Phạm vi thực hiện: Thiết kế, cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm

Quy chuẩn: QCVN 13-MT:2015/BTMNT Cột A

Công suất:1.500 m3.ngày

Địa điểm: KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Công nghệ: Cộng nghệ EDI của Mỹ

Năm: 2016

hghghgh