Đóng

17/05/2017

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trung Tiến

Chủ đầu tư: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trung Tiến

MST: 0309380477

Phạm vi thực hiện: Tổng thầu hệ thống xử lý nước thải điện tử

Quy chuẩn: QCVN 40:2011/BTMNT Cột A

Công suất:1. 700 m3.ngày

Địa điểm:  25/74 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Quận 1

Công nghệ: Liên doanh Nhật

Năm: 2013

68d71-1410334189765