Đóng

17/05/2017

Công ty TNHH nhà máy giấy Đại Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH nhà máy giấy Đại Dương

Phạm vi thực hiện: Thiết kế và xây dựng hệ thông xử lý nước thải giấy

Địa điểm: Lo 33 Khu Cong Nhiep Long Giang,, Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang

Quy chuẩn: QCVN 40:2011/BTMNT Cột A

Công suất: 1.000 m3.ngày

Công nghệ: Công nghệ của Nhật

Năm: 2012