Đóng
 • vi
 • en
 • 17/05/2017

  Công ty TNHH nhà máy giấy Đại Dương

  Chủ đầu tư: Công ty TNHH nhà máy giấy Đại Dương

  Phạm vi thực hiện: Thiết kế và xây dựng hệ thông xử lý nước thải giấy

  Địa điểm: Lo 33 Khu Cong Nhiep Long Giang,, Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang

  Quy chuẩn: QCVN 40:2011/BTMNT Cột A

  Công suất: 1.000 m3.ngày

  Công nghệ: Công nghệ của Nhật

  Năm: 2012