Đóng

17/05/2017

Công ty TNHH MTV Furukawa Automotive systems Viet Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Furukawa Automotive systems Viet Nam

Phạm vi thực hiện: Thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải điện tử

Địa điểm: Lô C1-C5 KCN Giao Long, Xã An Phước, H. Châu Thành, Bến Tre

Quy chuẩn: QCVN 40:2011/BTMNT Cột A

Công suất: 1500  m3.ngày

Công nghệ: Công nghệ của Nhật

Năm: 2014

52500102