Đóng
 • vi
 • en
 • 17/05/2017

  Công ty TNHH mía đường Việt Nam – Đài Loan

  Chủ đầu tư:

  Phạm vi thực hiện: Tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất

  Địa điểm: Thị Trấn Vân Du, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa

  Quy chuẩn: QCVN 40:2011/BTMNT Cột B

  Công suất: 340  m3.ngày

  Công nghệ: Công nghệ của Nhật

  Năm: 2014

  gay o nhiem