Đóng

17/05/2017

Công ty TNHH mía đường Việt Nam – Đài Loan

Chủ đầu tư:

Phạm vi thực hiện: Tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất

Địa điểm: Thị Trấn Vân Du, H.Thạch Thành, T.Thanh Hóa

Quy chuẩn: QCVN 40:2011/BTMNT Cột B

Công suất: 340  m3.ngày

Công nghệ: Công nghệ của Nhật

Năm: 2014

gay o nhiem