Đóng

17/05/2017

Công ty TNHH bánh ngọt CJ Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty TNHH bánh ngọt CJ Việt Nam

Phạm vi thực hiện: Tổng thầu EPC

Quy chuẩn: QCVN14:2008/ BTMNT Cột A

Công suất: 100 m3.ngày

Địa điểm: 180 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Quận 1

Công nghệ: Mang lọc sinh học MBR – Nhật

Năm: 2011

cb5f8b1e-a4d5-11e6-80b6-96c958a2b263