Đóng
 • vi
 • en
 • 17/05/2017

  Công ty TNHH bánh ngọt CJ Việt Nam

  Chủ đầu tư: Công ty TNHH bánh ngọt CJ Việt Nam

  Phạm vi thực hiện: Tổng thầu EPC

  Quy chuẩn: QCVN14:2008/ BTMNT Cột A

  Công suất: 100 m3.ngày

  Địa điểm: 180 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Quận 1

  Công nghệ: Mang lọc sinh học MBR – Nhật

  Năm: 2011

  cb5f8b1e-a4d5-11e6-80b6-96c958a2b263