Đóng
 • vi
 • en
 • 17/05/2017

  Công ty dệt may Oriental Garment An Giang

  Chủ đầu tư: Công ty TNHH dệt may  Oriental Garment An Giang

  MST: 1601491989

  Phạm vi thực hiện: Tổng thầu hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm

  Quy chuẩn: QCVN 40:2011/BTMNT Cột A

  Công suất: 2.000 m3.ngày

  Địa điểm:  KCN Bình Hòa – An Giang

  Công nghệ: Công nghệ của Nhật

  Năm: 2012