Đóng

17/05/2017

Công ty dệt may Oriental Garment An Giang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH dệt may  Oriental Garment An Giang

MST: 1601491989

Phạm vi thực hiện: Tổng thầu hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm

Quy chuẩn: QCVN 40:2011/BTMNT Cột A

Công suất: 2.000 m3.ngày

Địa điểm:  KCN Bình Hòa – An Giang

Công nghệ: Công nghệ của Nhật

Năm: 2012