Đóng

17/05/2017

Công ty CP in vườn Lài

Chủ đầu tư: Công ty CP in vườn Lài (Tổng công ty văn hóa Sài Gòn)

Phạm vi thực hiện: Tư vấn, Thiết kế và xây dựng hệ thông xử lý nước thải mực in

Địa điểm: 106 Đào Duy Tư – P.5 – Quận 10

Quy chuẩn: QCVN 40:2011/BTMNT Cột A

Công suất: 80 m3.ngày

Công nghệ: Công nghệ Hóa lý + sinh học

Năm: 2011