Đóng
 • vi
 • en
 • 17/05/2017

  Công ty CP in vườn Lài

  Chủ đầu tư: Công ty CP in vườn Lài (Tổng công ty văn hóa Sài Gòn)

  Phạm vi thực hiện: Tư vấn, Thiết kế và xây dựng hệ thông xử lý nước thải mực in

  Địa điểm: 106 Đào Duy Tư – P.5 – Quận 10

  Quy chuẩn: QCVN 40:2011/BTMNT Cột A

  Công suất: 80 m3.ngày

  Công nghệ: Công nghệ Hóa lý + sinh học

  Năm: 2011