Đóng

17/05/2017

Công ty CP ARMERPHACO

Chủ đầu tư: Công ty CP ARMERPHACO

Phạm vi thực hiện: Thi công hệ thống xử lý nước thải dược phẩm

Quy chuẩn: QCVN 40:2011/BTMNT

Công suất:370 m3.ngày

Địa điểm: 40 Nguyễn Giản Thanh, P.15, Quận 10, TpHCM

Công nghệ: Màng lọc sinh học MBR của Nhật

Năm: 2013