Đóng
 • vi
 • en
 • 17/05/2017

  Công ty CP ARMERPHACO

  Chủ đầu tư: Công ty CP ARMERPHACO

  Phạm vi thực hiện: Thi công hệ thống xử lý nước thải dược phẩm

  Quy chuẩn: QCVN 40:2011/BTMNT

  Công suất:370 m3.ngày

  Địa điểm: 40 Nguyễn Giản Thanh, P.15, Quận 10, TpHCM

  Công nghệ: Màng lọc sinh học MBR của Nhật

  Năm: 2013