Đóng

17/05/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TƠ LỤA BẢO LỘC

Chủ đầu tư: Công ty CP tơ lụa Bảo Lộc

Phạm vi thực hiện: Tư vấn, Thiết kế và xây dựng hệ thông xử lý nước thải tơ tằm

Địa điểm: 56 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Quy chuẩn: QCVN 40:2011/BTMNT

Công suất: 1.000 m3.ngày

Công nghệ: Nhật

Năm: 2012

HINH-CONG-TY