Đóng

17/05/2017

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam

Phạm vi thực hiện: Tư vấn, thiết kế thi công hệ thống nâng cấp  xử lý nước thải trang trại chăn nuôi

Quy chuẩn:QCVN 62-MT:2016/BTNMT

Công suất: 1.500 m3.ngày

Địa điểm:Số 2, Đường 2A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Công nghệ: Cộng nghệ ]liên doanh của Nhật

Năm: Tháng 2/2017