Đóng
 • vi
 • en
 • 17/05/2017

  Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam

  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam

  Phạm vi thực hiện: Tư vấn, thiết kế thi công hệ thống nâng cấp  xử lý nước thải trang trại chăn nuôi

  Quy chuẩn:QCVN 62-MT:2016/BTNMT

  Công suất: 1.500 m3.ngày

  Địa điểm:Số 2, Đường 2A, Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  Công nghệ: Cộng nghệ ]liên doanh của Nhật

  Năm: Tháng 2/2017