Đóng

17/05/2017

Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng

Phạm vi thực hiện: Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cao su

Quy chuẩn: qcvn 01-mt : 2015/btnmt  cột B

Công suất: 4.500  m3.ngày

Địa điểm: 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Năm: 2016