Đóng
 • vi
 • en
 • 17/05/2017

  Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng

  Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng

  Phạm vi thực hiện: Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cao su

  Quy chuẩn: qcvn 01-mt : 2015/btnmt  cột B

  Công suất: 4.500  m3.ngày

  Địa điểm: 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

  Năm: 2016