Đóng
 • vi
 • en
 • Thiết bị XLNT

  mbr-plat-plate

  Màng lọc MBR dạng tấm phẳng

  Màng MBR – Kubota: Loại màng: Flat Sheet; Kích thước: 1010*495*6.8 (mm) Lưu lượng: 0.4-0.7 m3/m2/ngày đêm; Vật liệu màng: […]

  12/10/2016

  ban_prod_membran_vrm

  Màng MBR của Hubber

  HUBER Membrane Filtration VRM® HUBER Membrane Filtration BioMem® HUBER Compact MBR System smartMBR Greywater Recycling at a Camping Site HUBER […]

  13/07/2016

  img_lineup_03

  Màng Kubota

  Kubota started membrane business in 1986. From 1991, as a pioneer of membrane bioreactor (MBR) market, Kubota has actively spread […]

  13/07/2016