Đóng

Thiết bị XLNT

mbr-plat-plate

Màng lọc MBR dạng tấm phẳng

Màng MBR – Kubota: Loại màng: Flat Sheet; Kích thước: 1010*495*6.8 (mm) Lưu lượng: 0.4-0.7 m3/m2/ngày đêm; Vật liệu màng: […]

12/10/2016

ban_prod_membran_vrm

Màng MBR của Hubber

HUBER Membrane Filtration VRM® HUBER Membrane Filtration BioMem® HUBER Compact MBR System smartMBR Greywater Recycling at a Camping Site HUBER […]

13/07/2016

img_lineup_03

Màng Kubota

Kubota started membrane business in 1986. From 1991, as a pioneer of membrane bioreactor (MBR) market, Kubota has actively spread […]

13/07/2016