Đóng

Hóa chất

small_42_img_2093

Calcium Hydroxide 90 %

Calcium Hydroxide 90 % Công thức hóa học : Ca(OH)2 Công dụng: Dùng trong xử lý nước thải

29/06/2016

Polymer

Polyme

Polymer anion BASF 4120 dùng cho xử  lý nước, với tính năng đặc biệt dùng để keo tụ tạo bông […]

14/06/2016